Tháng ngày đáng nhớ ở Anh

 

Tháng ngày đáng nhớ ở Anh

Khoảng thời gian sinh sống và học tập tại đất nước Anh là những tháng ngày đáng nhớ nhất trên chặng đường mà tôi đã đi qua.

-  Nguyễn Ngọc Anh -

Địa danh: 
Top