Anh (chị) truyền cho em những kinh nghiệm săn học bổng du học Anh với ạ?

 

Anh (chị) truyền cho em những kinh nghiệm săn học bổng du học Anh với ạ?

Câu hỏi: 

Anh (chị) truyền cho em những kinh nghiệm săn học bổng du học Anh với ạ?

Trả lời: 

Để tìm kiếm học bổng thì còn phụ thuộc vào từng cấp học mà bạn muốn học. Ví dụ như ở cấp học dự bị Đại học: Foundation hay A-levels thì có rất nhiều trường cho học bổng toàn phần hay bán phần, thường là các trường muốn thu hút học sinh quốc tế. Lên cấp Đại học (Undergraduate) thì ít học bổng nhưng đến bậc Cao học (Postgraduate) và Tiến sỹ (PhD) thì có thể sẽ nhiều hơn.

Để có học bổng, ngoài kết quả học phải tốt, điểm tổng kết (GPA) trung bình phải được 8.0 trở lên và IELTS ít nhất phải là 6.5 một số trường sẽ đòi hỏi 7.0 IELTS. Hạn nộp hồ sơ xin học bổng của các trường đại học tại Anh thường hết hạn vào khoảng tháng 5 bạn cần được trường chấp nhận trước đó và hoàn thành hồ sơ xin học bổng trước thời hạn cho phép. Ngoài ra bạn sẽ phải nộp một bản tự thuật cá nhân, ở bản tự thuật này sẽ nói rõ về quá trình học tập và phấn đấu của bản thân cũng như lý do xin học bổng và kế hoạch tương lai. Bản tự thuật này sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình lọc hồ sơ. Sau đó bạn sẽ có thể phải trải qua vòng phỏng vấn của trường, ở vòng này bạn nên chứng tỏ sự tự tin và hiểu biết của mình với đại diện của trường để có thể đạt được suất học bổng bạn mong muốn.

Nhóm câu hỏi: 
  • Học tập
Top