Điều kiện để được theo học một trường đại học tại Anh là gì?

 

Điều kiện để được theo học một trường đại học tại Anh là gì?

Câu hỏi: 

Điều kiện để được theo học một trường đại học tại Anh là gì? Trình độ tiếng Anh như thế nào thì có thể đáp ứng được yêu cầu của chương trình đại học?

Trả lời: 

Điều kiện đầu tiên bạn cần là phải có một vốn tiếng Anh khá để có thể hiểu được các bài giảng cũng như làm các bài luận, các bài presentation bằng tiếng Anh trong khi theo học. Về các tiêu chí học thuật, bạn cần phải hoàn thành 13 năm học trước đại học để có thể được xem xét theo học đại học. Vì vậy, các học sinh ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp lớp 12 vẫn cần phải theo học một trong các khóa học dự bị đại học (1 năm) hoặc A-level (2 năm) để đăng ký vào học tại các trường đại học tại Vương quốc Anh.

Trình độ tiếng Anh của các bạn cần đạt ít nhất 6.0 IELTS cho các chuyên ngành kỹ thuật, 6.5 cho các chuyên ngành kinh doanh, tài chính. Ngoài ra các bạn cũng cần phải chuẩn bị cho mình kỹ năng viết tốt vì một phần không thể thiếu của các khóa học đại học tại Anh là những bài luận cho từng môn học.

Nhóm câu hỏi: 
  • Chuẩn bị hành trang du học
  • Học tập
Top