Về cơ hội học bổng, nghe nói giáo dục Anh cũng có nhiều chương trình học bổng thuộc các cấp học, chị có thể cho biết sinh viên tiếp cận những thông tin này từ kênh nào?

 

Về cơ hội học bổng, nghe nói giáo dục Anh cũng có nhiều chương trình học bổng thuộc các cấp học, chị có thể cho biết sinh viên tiếp cận những thông tin này từ kênh nào?

Câu hỏi: 

Về cơ hội học bổng, nghe nói giáo dục Anh cũng có nhiều chương trình học bổng thuộc các cấp học, chị có thể cho biết sinh viên tiếp cận những thông tin này từ kênh nào?

Trả lời: 

Hiện nay bên cạnh, các chương trình học bổng của chính phủ, các trường đại học và cao đẳng ở Anh cũng có nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế thuộc các cấp học. Lời khuyên của tôi là các bạn sinh cần năng động tự tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau (v.d các cựu sinh viên từng dành được học bổng tại Anh, trang web các trường cũng thường có 1 mục riêng về học bổng cho sinh viên quốc tế) và đặc biệt bạn nên tham khảo trang web www.educationuk.org nơi có công cụ giúp bạn tìm kiếm các chương trình học bổng phù hợp theo nhu cầu học tập của mình …..

Nhóm câu hỏi: 
  • Học tập
Top